• home
 • KOR
 • ENG
 • JPN

Welcome to innocity Gimcheon

 • home
 • 市政现状
 • 市政目标

市政目标

 • 글자확대
 • 글자축소
 • 프린터하기
 • 페이스북으로스크랩
 • 트위터로스크랩
 • 民选6届市政运营目标和方向
 • 口号: 市民幸福生活的金泉!
 • 市政目标 - 充满希望的未来、幸福城市金泉